S/S Korshamn bogseras av bogserbåten Trio i Stockholms skärgård 1947
Sjömän ombord på M/S Star Arcturus, S/S Hervor Bratt i bakgrunden, (1947)