The Woman Ship, Salvador DaliGokstadskipet (Långskepp)Kompassros (syftkompass)
Holmestrand 1956 (Norra Bohuslän)
Tjörnbron rasade efter påsegling av M/S Star Clipper 1980-01-18
Foto tagna av mig under 48 timmars distanssegling arrangerade av kryssarklubben sommaren 1980